article

A Víz Világnapja – Március 22.

Az ENSZ 1994-ben nyilvánította március 22-ét a víz világnapjának. A föld népessége egyre gyarapszik – nemsokára 7 milliárdan élünk a földön – és a megnövekedett vízigényt bolygónk lassan nem tudja kiszolgálni.

Az UNECSO becslése alapján, amennyiben a népesség növekedése, továbbra is ilyen drasztikus lesz és nem változtatunk a környezetünkhöz való hozzáállásunkon 2050-re majdnem 50 országban szükséges lesz bevezetni a vízkorlátozást. Szakértők szerint az eljövendő háborúkat nem az olajért hanem a vízért fogják vívni…

A víz: maga az élet.

1

 • Minden élőlény elsősorban vízzel táplálkozik.
 • Az emberi test 75 % (agyunk 85 %) vízből áll.
 • A Föld vízkészletének (kb. 1,444 milliárd km3) mindössze 3 százaléka édesvíz. Ennek is nagy része (2,2 %) jég.a-vizben-a-tigris-503f44dde007025a74001835_thumb_top-center_624x0-false

Évente 20 millió ember – köztük 5 millió gyermek – hal meg a világon ivóvíz által közvetített betegségben. A fejlődő világ szennyvizének kilenctizede mindenféle tisztítás nélkül ömlik a folyókba, tavakba. Kínában a folyóvizek négyötödében már nem élnek halak. A világ vízfelhasználásának üteme a huszadik században kétszeresen meghaladta az emberiség létszámának egyébként is robbanásszerű bővülését. Az USA fejenként naponta 500 litert fogyaszt, az EU 200-at, Magyarország 100-at, Etiópia 20-at.

A WHO szerint 1,2 milliárd ember nem jut megfelelő ivóvízhez. Az egy főre jutó ivóvízkészlet a következő két évtizedben a harmadára csökken. Az UNESCO szerint ha a jelenlegi trendek (drasztikus klíma- és ökológiai változások, népesség-növekedés, nagyfokú urbanizáció) folytatódnak, 2050-ben legalább 48 országban több mint kétmilliárd ember komoly vízkorlátozással lesz kénytelen szembenézni.

A Világbank szerint a következő század háborúi a víz miatt fognak kitörni. 1 kg búza megtermelése 1790 liter vizet igényel, 1 kg marhahús előállítása 9680 litert. 2004-ben hazánkban 1 millió 300 ezren isznak olyan vizet, amelyben a megengedettnél több az arzén. Magyarország vízkészleteinek 90-95 %-a az országhatárokon túlról származik. (Ez csak a felszíni vizekre vonatkozik!!!) Vízmennyiségben a 12. helyen vagyunk Európában. Sajnos, a vízpazarlásban is az élen járunk. Évente 1,3 milliárd köbméter szennyvíz tisztítatlanul jut vissza vizeinkbe.

 

538

Műanyag hulladék

A műanyag kőolajból készülő, adalékok hozzáadásával, mesterségesen előállított anyag. A környezetben rendkívül lassan, vagy egyáltalán nem bomlik le, égése során veszélyes anyagok szabadulnak fel.

A műanyagipar rövid története:

A második világháború végével megkezdődött a modern műanyag korszak, avagy “A műanyag kor”. A kőolajból készülő műanyag árucikkek ideális tulajdonságokkal rendelkeznek a gyári előállításhoz: könnyűek, olcsóak, rugalmasak, erősek és tartósak, így nem meglepő, hogy globális termelésük exponenciálisan növekedett. 1950 és 2007 között a műanyaggyártás 1,5 millió tonnáról 270 millió tonnára emelkedett éves szinten, lépést tartva az egyidejűleg 2,7-ről 7 milliárdra növekvő földi népességgel. Csupán 2012-ben 288 millió tonnányi műanyagot állítottak elő, amely megközelítőleg azonos súlyú a teljes emberi biomasszával. Két speciális következmény is kapcsolatban áll a gyorsan növekvő műanyaggyártással: az emberi egészségre gyakorolt hatás, mint például a rák és az idegrendszeri problémák megnövekedett kockázata; valamint a növekvő mennyiségű hulladék terjedése a tengeri környezetben.

A fogyasztói társadalom őrületes mennyiségi igényének megfelelően, a műanyagok csomagolóiparban való alkalmazása hihetetlen mértékű eldobandó csomagolóanyagot jelent.

ÉVENTE 300.000 TONNA MŰANYAG HULLADÉK KELETKEZIK!

Legfrissebb adatok szerint Magyarországon évente 1,3 – 1,4 milliárd PET-palack kerül forgalomba, uralva ezzel a kidobott hulladékok arányának nagy részét. Ez körül-belül 45 ezer tonna palackot jelent évente. A NAV (Nemzeti Adó-és Vámhivatal) adatai szerint 2009-ben a csomagolóanyagok kibocsátása 792 554 tonna volt, ebből a papír és karton 32%-ot, a műanyag 24%-ot, a fa 20%-ot és az üveg 14%-ot tett ki. Ideje lenne komolyan elgondolkodnunk azon, hogy hova is kerül valójában ez a temérdek mennyiségű palack, és azon mit okoz a környezetünkben. Ha helyesen állunk a kérdéshez sok jót tehetünk a jövőnkért.

 Környezeti hatásai:

 • lebomlási ideje még nem ismert, akár évszázadokig tarthat elzárt közegben
 • égetésekor adalékanyagaiból, rákkeltő anyagok keletkeznek (légúti betegségeket okozva)
 • mérgező melléktermékek keletkeznek a gyártásuk során
 • a természetben sok állat életét veszélyeztetik
 • PVC gyerekjátékokban lévő adalékok, a gyermek szervezetébe is bekerülhetnek

Megelőzés:

 • VÁLTOZTATNI KELL VÁSÁRLÁSI SZOKÁSAINKON!
 • NE HASZNÁLJ MŰANYAG ZACSKÓT! VIGYÉL MAGADDAL PAPÍR, VAGY TEXTIL SZATYROT!

műanyag újrahasznosítás

Forrás: http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/

víz világnapja

“Dolgunk a vízzel…”

Magyar Víziközmű Szövetség Víz Világnapjához kötődő
“Dolgunk a vízzel…” országos rajz- és fotópályázatot hirdet

Az ENSZ közgyűlésének 1992-93. évi ülésszaka vezette be az 1992. évi dublini környezetvédelmi konferencia javaslatára, hogy március 22. a Víz Világnapja. A Magyar Víziközmű Szövetség ebből az alkalomból hirdeti meg országos rajz- és fotópályázatát. Az idei év nemzetközi szlogenje a „Víz és mesterségek”, amelyhez kapcsolódóan “Dolgunk a vízzel…”címmel és témában várjuk a pályázati anyagokat.
A résztvevők rajzolhatnak, festhetnek vagy fotót készíthetnek, a képzeletnek most semmi nem szab határt. Amennyiben a pályázó rajzzal kíván nevezni, úgy kizárólag kézzel készített alkotásokat fogadunk el.
A versenyben résztvevőktől azt várjuk, hogy rajzaikkal vagy fotóikkal mutassák meg, hogy mennyi szaktudás és tapasztalat áll minden csepp ivóvíz mögött valamint azt, hogy kik és mit tesznek azért, hogy a csapból mindennap ivóvizet fogyaszthassunk, illetve kik és mit tesznek azért, hogy a szennyvizet megtisztítsák! Ismerkedj meg a vízműves szakemberekkel és rajzodon vagy fotódon keresztül mutasd be Őket másoknak is!
A verseny célja, hogy ráirányítsuk a fiatalok figyelmét a környezetükben zajló vízzel, ivóvízzel és ezek megóvásával kapcsolatos teendőkre, folyamatokra, közelebb hozzuk a víz és ivóvízellátás kapcsolatát illetve értelmezési módjait az 5-14 éves gyerekekhez, aktivizáljuk őket a vízzel kapcsolatos kreatív gondolkodásra. Ösztönözni kívánjuk továbbá a résztvevőket arra, hogy gyűjtsenek információt a verseny témájával kapcsolatban és a megszerzett ismereteiket rendszerezve alakítsák ki saját álláspontjukat, elképzeléseiket kreatív módon, majd azt az alkotások segítségével mutassák be.
A pályázaton résztvevők köre: 5-14 éves gyerekek pályázhatnak egyéni alkotásokkal. Rajz kategóriában a pályázók két korcsoportban versenyeznek 5-9 éves korosztályban, illetve 10-14 éves korosztályban. Fénykép kategóriában a pályázóknál nincs korosztályi bontás.
A pályázatban résztvevők egy alkotást küldhetnek be vagy fotó esetén egy témáról készült fotósorozatot. A részvételhez a pályázónak meg kell adnia nevét, életkorát, címét, e-mail*1 címét, valamint a rajz, vagy fotó elküldésével elismeri, hogy az eljuttatott mű a saját munkája.
A rajzokat elektronikusan a http://www.vizkincs.hu/ oldalon való feltöltéssel fogadjuk 2016. február 20. és március 21. között illetve e-mailen a sajto@maviz.org címre, vagy postai úton, a Magyar Víziközmű Szövetség címére (1051 Budapest, Sas u. 25. IV. emelet) megküldve várjuk. A pályázati anyagon kérjük feltüntetni a nevet, kort, lakcímet, e-mail címet. A pályamű bármilyen technikával készülhet, A4-es méretben.
Amennyiben a pályázónak még nincsen saját email címe, így a szülő/gondviselő email címe kerül megadásra.

Fotók esetében a beküldött alkotások optimális felbontása: 1500 × 2000 pixel (vagy a nyomtatási méret beállítása esetén: 13 × 18 cm). Az e-mailben beküldött JPG kiterjesztésű képek összterjedelme ne haladja meg a 13 Mb-ot; ha ennél nagyobb a képek terjedelme, akkor kérjük több e-mailhez csatolják azokat. Aki a méretkorlátozást figyelmen kívül hagyja, számítson arra, hogy a levelező szolgáltatók esetleg nem továbbítják a küldeményüket.
A beküldött anyagokért felelősséget nem vállalunk, a pályaműveket nem küldjük vissza. A rajzokat a közönség fogja elbírálni. A rajzversenyen résztvevők pályázati anyaguk elküldésével elfogadják a pályázati feltételeket és egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Víziközmű Szövetség a pályázattal kapcsolatos publikációkban az alkotásokat térítésmentesen használja. A szervezők a díjakat az értesítést követően 2016. márciusában postázzák a díjazottaknak.
Közönségszavazás:
A beérkezett pályaműveket szavazásra bocsátjuk http://www.vizkincs.hu oldalunkon. Ezekre 2016. február 20. és március 21 között lehet szavazni, és a díj odaítélése ezen szavazatok alapján történik. A beküldéssel a pályázó/szülő hozzájárul, hogy a pályaművet (nevével együtt) a Magyar Víziközmű Szövetség feltöltse I love csapvíz! Facebook oldalára és a http://www.vizkincs.hu weboldalára, valamint ahhoz, hogy a beadott pályamunkáról készült felvételek a meghirdető szervezet honlapján, kiadványaiban megjelenjenek. A pályázatban résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen pályázattal összefüggésben kezeli a Magyar Víziközmű Szövetség (adatkezelő). Az adatszolgáltatás önkéntes. A pályázók személyes adatainak kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: név, életkor, postai cím és e-mail cím, amelyeket a regisztráció során, a jelen pályázati feltételek ismeretében önkéntesen megadtak.
Eredményhirdetés: 2016. március 22.
Az eredményről a pályázókat e-mailben értesítjük, és ki is hirdetjük a http://www.vizkincs.hu és az I love csapvíz Facebook oldal webes felületein.
A pályázat jutalmazása:
Minden kategóriában és korosztályban a helyezést elérő pályaműveket az alábbi módon díjazzuk:
I. helyezett – Tablet
II. helyezett – Okostelefon
III. helyezett – MP3 lejátszó
Jognyilatkozat
A résztvevő a pályázaton való indulásával, alkotás feltöltésével, az adatai megadásával az általa készített alkotás (továbbiakban „hozzájárulás” vagy „résztvevői hozzájárulás”) tekintetében kizárólagos, időben és térben, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, felhasználási jogot biztosít a Magyar Víziközmű Szövetség részére, bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül. Magyar Víziközmű Szövetség a felhasználási jog alapján különösen jogosult a feltöltött alkotást nyilvánossághoz közvetíteni, többszörözni, másolni, terjeszteni,számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, különösen a pályázat során, a pályázattal kapcsolatos megjelenésekben felhasználni, illetve azokból részleteket bemutatni, annak témáját felhasználni a publikálásra kerülő különböző pr anyagokban bárminemű díjazás nélkül. Magyar Víziközmű Szövetséget semmilyen kötelezettség nem terheli a résztvevői hozzájárulások felhasználását, ill. közzétételét illetően.
A felelősség a jogosulatlan felhasználásért és a jogszabályok esetleges megsértéséért teljes mértékben a résztvevőt terheli. A résztvevő a regisztrációval egyben tudomásul veszi, hogy a jelen pályázat feltételeknek nem megfelelő pályázói hozzájárulás a pályázatban való részvételből kizárásra kerül.
Résztvevő a pályázaton történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol érte, hogy az általa a pályázat keretében a feltöltött alkotások, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosult a jelen pályázati kiírásban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen pályázati kiírásban meghatározott felhasználási jogokat Magyar Víziközmű Szövetség részére biztosítani. Résztvevő a pályázaton történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Magyar Víziközmű Szövetséggel szemben 3. személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, köteles a Magyar Víziközmű Szövetséget ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentes.

article

fa

Szelektív Hulladékgyűjtés

Az áprilisban megrendezésre kerülő hulladékgyűjtés során szelektíven gyűjtjük a papírt és a PET palackokat. Hogy ez miért fontos ? Segítségül olvassátok el az alábbi információkat!

A papír hulladék fajtái és eredete

A papír természetes eredetű, viszonylag gyorsan lebomló anyag, ezért környezetbarátnak tekinthető. Azonban gyártása jelentős vízszennyezéssel jár, az alapanyagához sok fát kell kivágni.

AHOL CSAK LEHET, TAKARÉKOSKODJ VELE!

A papír rövid története:

Az ember a kezdetek óta igyekszik lejegyezni a vele történteket. Őskorban sziklára, Ókorban papiruszra és állatok bőrére, drága selyemre. A múlt századtól kezdve az új eljárások alkalmazásával már mindenki számára elérhetővé tették a papírt. 450 papírféleség létezik, a papírzsebkendőtől a fotópapírig.

Környezeti hatásai:

1 tonna papír előállításához legalább 2 – 3,5 tonna fára van szükség!

 • fakivágások miatt az erdőben lévő állati élőhelyek csökkennek
 • táplálékláncok egysége omolhat össze
 • párologtatás csökkenése, vízforgalom változás
 • elsivatagosodás gyorsulása
 • talajerózió fokozódása
 • Energiafogyasztás, amely különösen a fejlődő országokban problematikus, az elavult technológiából adódóan.
 • Vízfelhasználás, a fehérítés technológiájából adódóan ez igényli a legtöbb vizet. A papírmalmokból rengeteg vegyi anyagot engednek a vizekbe.

Megelőzés:

 • NE FOGADJ EL ÉS VIGYÉL HAZA FELESLEGES SZÓRÓLAPOKAT!
 • ÍRJ A PAPÍR MINDKÉT OLDALÁRA!
 • HASZNÁLJ ÚJRAPAPÍRT!

apapír újrahasznosítása

 

Forrás: http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/

kupak kép

KEDVES TANULÓINK!

A Föld napja alkalmából megrendezésre kerülő “Természettudományos projekt héten” nagyszabású programot tervezünk, melyhez a ti segítségetekre is szükségünk van. Gyűjtsetek minél több, sok színű műanyag kupakot! Ezekből egy nagyméretű képet szeretnénk készíteni , természetesen a ti közreműködésetekkel.

Az összegyűjtött kupakokat az osztályfőnökötöknek adjátok le!

Segítségeteket előre is köszönjük!kupak kép 2

KISÁLLAT BEMUTATÓ

KISÁLLAT BEMUTATÓ!!!

Október 4 – e az ÁLLATOK VILÁGNAPJA.hörcsög

Ebből az alkalomból ismét megrendezzük a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskolában a KISÁLLAT BEMUTATÓT.

Ha van otthon olyan kedvenced , amelyiket akváriumban , terráriumban vagy kalitkában el tudod hozni (KUTYA , MACSKA NEM LEHET!!!) várjuk sok szeretettel október 5-én hétfőn az aulában megrendezett bemutatón.

A bemutató a tanítás előtt illetve az 1.,2.,3. szünetben kerül megrendezésre.

ÉLELEMRŐL , VÍZRŐL GONDOLKOSKODJATOK!!!!!8

Minden résztvevőt szeretettel várunk!

Részvételi szándékotokat az osztályfőnöknél jelezzétek legkésőbb október 2-ig!

Természettudományi munkaközösség

Madarak, fák Napja

Madarak, fák Napja

Hazánk törvényben is rögzített madárvédelme 1901-ben vette kezdetét, mert ekkor fogadták el a magyar madárvédelmi törvényt. Ebben az évben jelent meg a tudós Herman Ottó „Madarak hasznáról és káráról” szóló munkája, melyet a miniszter adott ki. Az első „Madarak és fák napját” 1902-ben Kőszegen tartották, a helyi Állatvédő Egyesület kezdeményezésére.

Herman Ottó már 1900-ban javaslatot tett a jeles nap országos bevezetésére, de indítványa csak 1906 tavaszán került a miniszter asztalára. Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatási miniszter 1906. április 27-én hozott rendeletet, mely szerint minden hazai népiskolában iskolai ünnepélyt kell tartani a „Madarak és fák napján”. A zöld mozgalmak erősödése ellenére, csak az 1987-es kazincbarcikai konferencián fogalmazódott meg, hogy valamennyi általános iskolában újra évenként rendezzék meg – tanítás nélküli munkanap keretében – a Madarak és fák napját. A 90-es évek elejétől a környezeti nevelésben élenjáró iskolák és pedagógusok munkájának köszönhetően, újra méltó szerepet kapott az iskolák többségében a Madarak és fák napja. Újabb törvény erősítette meg 1994-ben, miniszteri rendeletben május 10-ét jelölte meg a jeles nap dátumának.

1996 óta egy Németországból indult mozgalom hatására hazánkban is minden évben megrendezésre kerül az év fája és madara választás. A választás célja, hogy a természeti kincsnek számító hazai erdőkben élő gyönyörű fákra, illetve madarakra széles körben felhívja a figyelmet. Ebben az évben az év fája a kocsányos tölgy az év madara pedig a búbos banka lett.Kocsányos-tölgy

búbos-banka-év-madara-2015

A FÖLD NAPJA TÖRTÉNETE

1970-BEN KEZDŐDÖTTfold-napja2010_oregh

Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain túl is – fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.

1990-BEN VILÁGMOZGALOMMÁ VÁLT

Húsz évvel később Denis Hayes és barátai, az ökológiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok szennyezettségét stb. – látva kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a környezet évtizedeként a közös felelősségre hívják fel a figyelmet.Ennek érdekében Denis Hayes és barátai 1989-ben Kaliforniában létrehozták a Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot, és havonta küldtek hírlevelet a világ minden országába, hogy a városi tömeg-felvonulásoktól kezdve szabadegyetemi előadásokig, faültetéstől a hulladékok újrahasznosításának megszervezéséig, a nemzetközi hírközlési rendszerek bevonásától falusi majálisokig sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld napját a világ minden országában, a környezetbarát, fenntartható társadalom közös vágyával. Több mint 140 ország 200 millió környezetért aggódó polgára, civil szervezetek válaszoltak felhívásukra, és városok, falvak, iskolák, környezetvédő szervezetek mind-mind saját szervezésű programmal, a legkülönfélébb módon tették emlékezetessé és világméretűvé ezt a napot.

earth-158678_1280-1024x512

Napfogyatkozás

Napfogyatkozás – 2015. március 20.

 

Látványos jelenségnek lehetsz szemtanúja péntek délelőtt, ha felnézel az égre: olyasmi történik majd, amire már évek óta nem volt példa.napf

Március 20-án ugyanis részleges napfogyatkozás lesz, ilyet hazánkból utoljára 2011. január 4-én lehetett megfigyelni.

A Nap 60%-a eltűnik

Napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold a Föld és a Nap közé kerül. Bár a Hold kisebb, mint a Nap, közelebb van hozzánk, ezért ha szerencsés szögben látsz rájuk, előbbi teljes egészében kitakarhatja az utóbbit – ezt nevezzük teljes napfogyatkozásnak. A jelenség a Földön csak az árnyék területéről észlelhető.

A március 20-i napfogyatkozás Magyarországról nézve csak részleges lesz, de ettől még látványos jelenségre számíthatsz: a Nap több mint fele, körülbelül 60%-a el fog tűnni. Ez valamivel kevesebb, mint a négy évvel ezelőtti eseménykor, amikor 80% vált láthatatlanná.

Most az előrejelzések szerint valami olyasmire számíthatunk, mintha egy vastag, fekvő holdkaréj lenne az égen a délelőtt közepén.

Fontos, hogy ne szabad szemmel nézz a Napba, mert ez látáskárosodáshoz vezethet! A telefonokkal készített felvétel is ugyanilyen következményekkel járhat!!! Csak speciális szemüveggel szabad megfigyelni a napfogyatkozást!!!

A magyar városokban némileg eltérő időpontokban kezdődik, tetőzik és szűnik meg a jelenség. Bár a különbség legtöbbször csak pár perces, érdemes pontosan a megadott időben kémlelni az eget, mert gyönyörű látványban lehet részed. Az alábbi táblázatból megtudhatod, az ország nagyvárosaiban mikor mire lehet számítani – válaszd a hozzád legközelebb eső helyszín adatait!

Hely Bp. Győr Debrecen Pécs Sopron Szeged Miskolc Veszprém
Kezd. 9:39:28 9:37:46 9:43:34 9:36:47 9:36:19 9:39:49 9:42:42 9:37:28
Max. 10:48:30 10:46:49 10:52:22 10:45:36 10:45:19 10:48:38 10:51:47 10:46:27
Vége 11:59:44 11:58:15 12:03:03 11:56:52 11:56:54 11:59:33 12:02:41 11:57:50

 

 

Víz világnapja

VÍZ VILÁGNAPJA

víz világnapja

Március 22. a víz világnapja 1994 óta, mivel az ENSZ közgyűlése így határozott többek javaslatára, ugyanis sokan belátták, hogy ránk köszöntött a „vízválság” korszaka.

Azóta világszerte ezen a napon ünneplik egyik legféltettebb kincsünket, a vizet. Magyarország is csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez, amelynek egyik fontos célja, hogy a jövő generációiban tudatosítsa a víz szerepének, védelmének jelentőségét.Minden évben más jelmondat jegyében zajlik a megemlékezés létünk nélkülözhetetlen eleméről. Az idei mottó – „Tiszta vizet az egészséges világért!”

A földi élet alapja a víz. Életünk minősége közvetlen összefüggésben van vizeink minőségével: az egészséges ökológiai rendszerek alapja a jó minőségű víz, és ez vezethet az emberi jóllét és egészség fejlődéséhez.

Amióta az ember, mint biológiai lény öntudatra ébredt, felfogta az őt körülvevő éltető elem jelentőségét. Az őskor kezdetleges kőszerszámokat használó embere is tudta, hogy a vízből táplálékot szerezhet, az ókori kultúrák legtöbbje is folyók mentén alakult ki. Az utóbbi évszázadban az ember előbb le akarta győzni a természetet, majd lassan felismerte, hogy bizony milyen nagy kincs is az. A víz, amely ugyan Földünk felületén többségben van, mára mégis kevéssé vált. Az édesvíz a Föld egyre nagyobb területein kevesebb, mint amennyi szükséges volna az ott élőknek, s ez konfliktusok, tragédiák forrása. Az emberiség egy vízválság terhével lépett be a XXI. századba, melyből kiút csak szemléletváltás útján, azonnali cselekvéssel lehetséges.

A víz jelenléte meghatározza mindennapi életünket, természetesnek vesszük, hogy a jó minőségű ivóvíz a kellő mennyiségben mindig a rendelkezésünkre áll. Ennek következtében sokszor nem úgy viszonyulunk lételemünkhöz, mint ahogy azt megérdemelné. Gyakran pazaroljuk, nem vigyázunk környezetünkre, ezáltal felszíni és felszín alatti vizeinket szennyezzük. Sajnos beláthatatlan következményekkel járhat, ha rövidesen nem változtatunk ezen a magatartáson. Jelenünk és az eljövendő generációk sorsa többek között azon is múlik, hogy miképp gazdálkodunk a Földön meglévő vízkészleteinkkel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk vizeinket.

Március 22-e jó alkalmat teremt arra, hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz, mint az élet jelképe, szimbóluma, melyet joggal tekinthetünk az élet bölcsőjének.article