Az állatok világnapja

p20161001

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik minden esztendőben Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. Ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja.

A rendalapító Assisi Szent Ferenc a legenda szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük, s már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen.

A világnapon ma már nem csak a vadon élő, hanem minden állat védelmére felhívják a figyelmet. A haszonelvűségnek sok állat esik áldozatul és a kedvtelési állattartás pedig nem mindig alapul a felelősségen. Magyarországon például évente több százezer “kedvenc” állat válik kóborrá.

Ha minden nap október negyedike lenne, sokkal többet foglalkoznának az állatokkal, sokkal több figyelmet fordítanának az ember legjobb barátjára, s talán nem kellene annyi ártatlan életet kioltani, vagy nyomorúságos körülmények között tartani. Nemcsak az állatok világnapján, de a hétköznapokban sem szabadna elfeledkeznünk a bennünket körülvevő természetről, élőlényekről. Akkor kedvenceink is azt hihetnék, hogy minden nap születésnapjuk van

 

A Víz Világnapja – Március 22.

Az ENSZ 1994-ben nyilvánította március 22-ét a víz világnapjának. A föld népessége egyre gyarapszik – nemsokára 7 milliárdan élünk a földön – és a megnövekedett vízigényt bolygónk lassan nem tudja kiszolgálni.

Az UNECSO becslése alapján, amennyiben a népesség növekedése, továbbra is ilyen drasztikus lesz és nem változtatunk a környezetünkhöz való hozzáállásunkon 2050-re majdnem 50 országban szükséges lesz bevezetni a vízkorlátozást. Szakértők szerint az eljövendő háborúkat nem az olajért hanem a vízért fogják vívni…

A víz: maga az élet.

1

 • Minden élőlény elsősorban vízzel táplálkozik.
 • Az emberi test 75 % (agyunk 85 %) vízből áll.
 • A Föld vízkészletének (kb. 1,444 milliárd km3) mindössze 3 százaléka édesvíz. Ennek is nagy része (2,2 %) jég.a-vizben-a-tigris-503f44dde007025a74001835_thumb_top-center_624x0-false

Évente 20 millió ember – köztük 5 millió gyermek – hal meg a világon ivóvíz által közvetített betegségben. A fejlődő világ szennyvizének kilenctizede mindenféle tisztítás nélkül ömlik a folyókba, tavakba. Kínában a folyóvizek négyötödében már nem élnek halak. A világ vízfelhasználásának üteme a huszadik században kétszeresen meghaladta az emberiség létszámának egyébként is robbanásszerű bővülését. Az USA fejenként naponta 500 litert fogyaszt, az EU 200-at, Magyarország 100-at, Etiópia 20-at.

A WHO szerint 1,2 milliárd ember nem jut megfelelő ivóvízhez. Az egy főre jutó ivóvízkészlet a következő két évtizedben a harmadára csökken. Az UNESCO szerint ha a jelenlegi trendek (drasztikus klíma- és ökológiai változások, népesség-növekedés, nagyfokú urbanizáció) folytatódnak, 2050-ben legalább 48 országban több mint kétmilliárd ember komoly vízkorlátozással lesz kénytelen szembenézni.

A Világbank szerint a következő század háborúi a víz miatt fognak kitörni. 1 kg búza megtermelése 1790 liter vizet igényel, 1 kg marhahús előállítása 9680 litert. 2004-ben hazánkban 1 millió 300 ezren isznak olyan vizet, amelyben a megengedettnél több az arzén. Magyarország vízkészleteinek 90-95 %-a az országhatárokon túlról származik. (Ez csak a felszíni vizekre vonatkozik!!!) Vízmennyiségben a 12. helyen vagyunk Európában. Sajnos, a vízpazarlásban is az élen járunk. Évente 1,3 milliárd köbméter szennyvíz tisztítatlanul jut vissza vizeinkbe.

 

Műanyag hulladék

A műanyag kőolajból készülő, adalékok hozzáadásával, mesterségesen előállított anyag. A környezetben rendkívül lassan, vagy egyáltalán nem bomlik le, égése során veszélyes anyagok szabadulnak fel.

A műanyagipar rövid története:

A második világháború végével megkezdődött a modern műanyag korszak, avagy “A műanyag kor”. A kőolajból készülő műanyag árucikkek ideális tulajdonságokkal rendelkeznek a gyári előállításhoz: könnyűek, olcsóak, rugalmasak, erősek és tartósak, így nem meglepő, hogy globális termelésük exponenciálisan növekedett. 1950 és 2007 között a műanyaggyártás 1,5 millió tonnáról 270 millió tonnára emelkedett éves szinten, lépést tartva az egyidejűleg 2,7-ről 7 milliárdra növekvő földi népességgel. Csupán 2012-ben 288 millió tonnányi műanyagot állítottak elő, amely megközelítőleg azonos súlyú a teljes emberi biomasszával. Két speciális következmény is kapcsolatban áll a gyorsan növekvő műanyaggyártással: az emberi egészségre gyakorolt hatás, mint például a rák és az idegrendszeri problémák megnövekedett kockázata; valamint a növekvő mennyiségű hulladék terjedése a tengeri környezetben.

A fogyasztói társadalom őrületes mennyiségi igényének megfelelően, a műanyagok csomagolóiparban való alkalmazása hihetetlen mértékű eldobandó csomagolóanyagot jelent.

ÉVENTE 300.000 TONNA MŰANYAG HULLADÉK KELETKEZIK!

Legfrissebb adatok szerint Magyarországon évente 1,3 – 1,4 milliárd PET-palack kerül forgalomba, uralva ezzel a kidobott hulladékok arányának nagy részét. Ez körül-belül 45 ezer tonna palackot jelent évente. A NAV (Nemzeti Adó-és Vámhivatal) adatai szerint 2009-ben a csomagolóanyagok kibocsátása 792 554 tonna volt, ebből a papír és karton 32%-ot, a műanyag 24%-ot, a fa 20%-ot és az üveg 14%-ot tett ki. Ideje lenne komolyan elgondolkodnunk azon, hogy hova is kerül valójában ez a temérdek mennyiségű palack, és azon mit okoz a környezetünkben. Ha helyesen állunk a kérdéshez sok jót tehetünk a jövőnkért.

 Környezeti hatásai:

 • lebomlási ideje még nem ismert, akár évszázadokig tarthat elzárt közegben
 • égetésekor adalékanyagaiból, rákkeltő anyagok keletkeznek (légúti betegségeket okozva)
 • mérgező melléktermékek keletkeznek a gyártásuk során
 • a természetben sok állat életét veszélyeztetik
 • PVC gyerekjátékokban lévő adalékok, a gyermek szervezetébe is bekerülhetnek

Megelőzés:

 • VÁLTOZTATNI KELL VÁSÁRLÁSI SZOKÁSAINKON!
 • NE HASZNÁLJ MŰANYAG ZACSKÓT! VIGYÉL MAGADDAL PAPÍR, VAGY TEXTIL SZATYROT!

műanyag újrahasznosítás

Forrás: http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/

“Dolgunk a vízzel…”

Magyar Víziközmű Szövetség Víz Világnapjához kötődő
“Dolgunk a vízzel…” országos rajz- és fotópályázatot hirdet

Az ENSZ közgyűlésének 1992-93. évi ülésszaka vezette be az 1992. évi dublini környezetvédelmi konferencia javaslatára, hogy március 22. a Víz Világnapja. A Magyar Víziközmű Szövetség ebből az alkalomból hirdeti meg országos rajz- és fotópályázatát. Az idei év nemzetközi szlogenje a „Víz és mesterségek”, amelyhez kapcsolódóan “Dolgunk a vízzel…”címmel és témában várjuk a pályázati anyagokat.
A résztvevők rajzolhatnak, festhetnek vagy fotót készíthetnek, a képzeletnek most semmi nem szab határt. Amennyiben a pályázó rajzzal kíván nevezni, úgy kizárólag kézzel készített alkotásokat fogadunk el.
A versenyben résztvevőktől azt várjuk, hogy rajzaikkal vagy fotóikkal mutassák meg, hogy mennyi szaktudás és tapasztalat áll minden csepp ivóvíz mögött valamint azt, hogy kik és mit tesznek azért, hogy a csapból mindennap ivóvizet fogyaszthassunk, illetve kik és mit tesznek azért, hogy a szennyvizet megtisztítsák! Ismerkedj meg a vízműves szakemberekkel és rajzodon vagy fotódon keresztül mutasd be Őket másoknak is!
A verseny célja, hogy ráirányítsuk a fiatalok figyelmét a környezetükben zajló vízzel, ivóvízzel és ezek megóvásával kapcsolatos teendőkre, folyamatokra, közelebb hozzuk a víz és ivóvízellátás kapcsolatát illetve értelmezési módjait az 5-14 éves gyerekekhez, aktivizáljuk őket a vízzel kapcsolatos kreatív gondolkodásra. Ösztönözni kívánjuk továbbá a résztvevőket arra, hogy gyűjtsenek információt a verseny témájával kapcsolatban és a megszerzett ismereteiket rendszerezve alakítsák ki saját álláspontjukat, elképzeléseiket kreatív módon, majd azt az alkotások segítségével mutassák be.
A pályázaton résztvevők köre: 5-14 éves gyerekek pályázhatnak egyéni alkotásokkal. Rajz kategóriában a pályázók két korcsoportban versenyeznek 5-9 éves korosztályban, illetve 10-14 éves korosztályban. Fénykép kategóriában a pályázóknál nincs korosztályi bontás.
A pályázatban résztvevők egy alkotást küldhetnek be vagy fotó esetén egy témáról készült fotósorozatot. A részvételhez a pályázónak meg kell adnia nevét, életkorát, címét, e-mail*1 címét, valamint a rajz, vagy fotó elküldésével elismeri, hogy az eljuttatott mű a saját munkája.
A rajzokat elektronikusan a http://www.vizkincs.hu/ oldalon való feltöltéssel fogadjuk 2016. február 20. és március 21. között illetve e-mailen a sajto@maviz.org címre, vagy postai úton, a Magyar Víziközmű Szövetség címére (1051 Budapest, Sas u. 25. IV. emelet) megküldve várjuk. A pályázati anyagon kérjük feltüntetni a nevet, kort, lakcímet, e-mail címet. A pályamű bármilyen technikával készülhet, A4-es méretben.
Amennyiben a pályázónak még nincsen saját email címe, így a szülő/gondviselő email címe kerül megadásra.

Fotók esetében a beküldött alkotások optimális felbontása: 1500 × 2000 pixel (vagy a nyomtatási méret beállítása esetén: 13 × 18 cm). Az e-mailben beküldött JPG kiterjesztésű képek összterjedelme ne haladja meg a 13 Mb-ot; ha ennél nagyobb a képek terjedelme, akkor kérjük több e-mailhez csatolják azokat. Aki a méretkorlátozást figyelmen kívül hagyja, számítson arra, hogy a levelező szolgáltatók esetleg nem továbbítják a küldeményüket.
A beküldött anyagokért felelősséget nem vállalunk, a pályaműveket nem küldjük vissza. A rajzokat a közönség fogja elbírálni. A rajzversenyen résztvevők pályázati anyaguk elküldésével elfogadják a pályázati feltételeket és egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Víziközmű Szövetség a pályázattal kapcsolatos publikációkban az alkotásokat térítésmentesen használja. A szervezők a díjakat az értesítést követően 2016. márciusában postázzák a díjazottaknak.
Közönségszavazás:
A beérkezett pályaműveket szavazásra bocsátjuk http://www.vizkincs.hu oldalunkon. Ezekre 2016. február 20. és március 21 között lehet szavazni, és a díj odaítélése ezen szavazatok alapján történik. A beküldéssel a pályázó/szülő hozzájárul, hogy a pályaművet (nevével együtt) a Magyar Víziközmű Szövetség feltöltse I love csapvíz! Facebook oldalára és a http://www.vizkincs.hu weboldalára, valamint ahhoz, hogy a beadott pályamunkáról készült felvételek a meghirdető szervezet honlapján, kiadványaiban megjelenjenek. A pályázatban résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen pályázattal összefüggésben kezeli a Magyar Víziközmű Szövetség (adatkezelő). Az adatszolgáltatás önkéntes. A pályázók személyes adatainak kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: név, életkor, postai cím és e-mail cím, amelyeket a regisztráció során, a jelen pályázati feltételek ismeretében önkéntesen megadtak.
Eredményhirdetés: 2016. március 22.
Az eredményről a pályázókat e-mailben értesítjük, és ki is hirdetjük a http://www.vizkincs.hu és az I love csapvíz Facebook oldal webes felületein.
A pályázat jutalmazása:
Minden kategóriában és korosztályban a helyezést elérő pályaműveket az alábbi módon díjazzuk:
I. helyezett – Tablet
II. helyezett – Okostelefon
III. helyezett – MP3 lejátszó
Jognyilatkozat
A résztvevő a pályázaton való indulásával, alkotás feltöltésével, az adatai megadásával az általa készített alkotás (továbbiakban „hozzájárulás” vagy „résztvevői hozzájárulás”) tekintetében kizárólagos, időben és térben, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, felhasználási jogot biztosít a Magyar Víziközmű Szövetség részére, bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül. Magyar Víziközmű Szövetség a felhasználási jog alapján különösen jogosult a feltöltött alkotást nyilvánossághoz közvetíteni, többszörözni, másolni, terjeszteni,számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, különösen a pályázat során, a pályázattal kapcsolatos megjelenésekben felhasználni, illetve azokból részleteket bemutatni, annak témáját felhasználni a publikálásra kerülő különböző pr anyagokban bárminemű díjazás nélkül. Magyar Víziközmű Szövetséget semmilyen kötelezettség nem terheli a résztvevői hozzájárulások felhasználását, ill. közzétételét illetően.
A felelősség a jogosulatlan felhasználásért és a jogszabályok esetleges megsértéséért teljes mértékben a résztvevőt terheli. A résztvevő a regisztrációval egyben tudomásul veszi, hogy a jelen pályázat feltételeknek nem megfelelő pályázói hozzájárulás a pályázatban való részvételből kizárásra kerül.
Résztvevő a pályázaton történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol érte, hogy az általa a pályázat keretében a feltöltött alkotások, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosult a jelen pályázati kiírásban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen pályázati kiírásban meghatározott felhasználási jogokat Magyar Víziközmű Szövetség részére biztosítani. Résztvevő a pályázaton történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Magyar Víziközmű Szövetséggel szemben 3. személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, köteles a Magyar Víziközmű Szövetséget ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentes.

article

Szelektív Hulladékgyűjtés

Az áprilisban megrendezésre kerülő hulladékgyűjtés során szelektíven gyűjtjük a papírt és a PET palackokat. Hogy ez miért fontos ? Segítségül olvassátok el az alábbi információkat!

A papír hulladék fajtái és eredete

A papír természetes eredetű, viszonylag gyorsan lebomló anyag, ezért környezetbarátnak tekinthető. Azonban gyártása jelentős vízszennyezéssel jár, az alapanyagához sok fát kell kivágni.

AHOL CSAK LEHET, TAKARÉKOSKODJ VELE!

A papír rövid története:

Az ember a kezdetek óta igyekszik lejegyezni a vele történteket. Őskorban sziklára, Ókorban papiruszra és állatok bőrére, drága selyemre. A múlt századtól kezdve az új eljárások alkalmazásával már mindenki számára elérhetővé tették a papírt. 450 papírféleség létezik, a papírzsebkendőtől a fotópapírig.

Környezeti hatásai:

1 tonna papír előállításához legalább 2 – 3,5 tonna fára van szükség!

 • fakivágások miatt az erdőben lévő állati élőhelyek csökkennek
 • táplálékláncok egysége omolhat össze
 • párologtatás csökkenése, vízforgalom változás
 • elsivatagosodás gyorsulása
 • talajerózió fokozódása
 • Energiafogyasztás, amely különösen a fejlődő országokban problematikus, az elavult technológiából adódóan.
 • Vízfelhasználás, a fehérítés technológiájából adódóan ez igényli a legtöbb vizet. A papírmalmokból rengeteg vegyi anyagot engednek a vizekbe.

Megelőzés:

 • NE FOGADJ EL ÉS VIGYÉL HAZA FELESLEGES SZÓRÓLAPOKAT!
 • ÍRJ A PAPÍR MINDKÉT OLDALÁRA!
 • HASZNÁLJ ÚJRAPAPÍRT!

apapír újrahasznosítása

 

Forrás: http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/

KEDVES TANULÓINK!

A Föld napja alkalmából megrendezésre kerülő “Természettudományos projekt héten” nagyszabású programot tervezünk, melyhez a ti segítségetekre is szükségünk van. Gyűjtsetek minél több, sok színű műanyag kupakot! Ezekből egy nagyméretű képet szeretnénk készíteni , természetesen a ti közreműködésetekkel.

Az összegyűjtött kupakokat az osztályfőnökötöknek adjátok le!

Segítségeteket előre is köszönjük!kupak kép 2

KISÁLLAT BEMUTATÓ

KISÁLLAT BEMUTATÓ!!!

Október 4 – e az ÁLLATOK VILÁGNAPJA.hörcsög

Ebből az alkalomból ismét megrendezzük a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskolában a KISÁLLAT BEMUTATÓT.

Ha van otthon olyan kedvenced , amelyiket akváriumban , terráriumban vagy kalitkában el tudod hozni (KUTYA , MACSKA NEM LEHET!!!) várjuk sok szeretettel október 5-én hétfőn az aulában megrendezett bemutatón.

A bemutató a tanítás előtt illetve az 1.,2.,3. szünetben kerül megrendezésre.

ÉLELEMRŐL , VÍZRŐL GONDOLKOSKODJATOK!!!!!8

Minden résztvevőt szeretettel várunk!

Részvételi szándékotokat az osztályfőnöknél jelezzétek legkésőbb október 2-ig!

Természettudományi munkaközösség

Madarak, fák Napja

Madarak, fák Napja

Hazánk törvényben is rögzített madárvédelme 1901-ben vette kezdetét, mert ekkor fogadták el a magyar madárvédelmi törvényt. Ebben az évben jelent meg a tudós Herman Ottó „Madarak hasznáról és káráról” szóló munkája, melyet a miniszter adott ki. Az első „Madarak és fák napját” 1902-ben Kőszegen tartották, a helyi Állatvédő Egyesület kezdeményezésére.

Herman Ottó már 1900-ban javaslatot tett a jeles nap országos bevezetésére, de indítványa csak 1906 tavaszán került a miniszter asztalára. Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatási miniszter 1906. április 27-én hozott rendeletet, mely szerint minden hazai népiskolában iskolai ünnepélyt kell tartani a „Madarak és fák napján”. A zöld mozgalmak erősödése ellenére, csak az 1987-es kazincbarcikai konferencián fogalmazódott meg, hogy valamennyi általános iskolában újra évenként rendezzék meg – tanítás nélküli munkanap keretében – a Madarak és fák napját. A 90-es évek elejétől a környezeti nevelésben élenjáró iskolák és pedagógusok munkájának köszönhetően, újra méltó szerepet kapott az iskolák többségében a Madarak és fák napja. Újabb törvény erősítette meg 1994-ben, miniszteri rendeletben május 10-ét jelölte meg a jeles nap dátumának.

1996 óta egy Németországból indult mozgalom hatására hazánkban is minden évben megrendezésre kerül az év fája és madara választás. A választás célja, hogy a természeti kincsnek számító hazai erdőkben élő gyönyörű fákra, illetve madarakra széles körben felhívja a figyelmet. Ebben az évben az év fája a kocsányos tölgy az év madara pedig a búbos banka lett.Kocsányos-tölgy

búbos-banka-év-madara-2015

A FÖLD NAPJA TÖRTÉNETE

1970-BEN KEZDŐDÖTTfold-napja2010_oregh

Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain túl is – fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.

1990-BEN VILÁGMOZGALOMMÁ VÁLT

Húsz évvel később Denis Hayes és barátai, az ökológiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok szennyezettségét stb. – látva kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a környezet évtizedeként a közös felelősségre hívják fel a figyelmet.Ennek érdekében Denis Hayes és barátai 1989-ben Kaliforniában létrehozták a Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot, és havonta küldtek hírlevelet a világ minden országába, hogy a városi tömeg-felvonulásoktól kezdve szabadegyetemi előadásokig, faültetéstől a hulladékok újrahasznosításának megszervezéséig, a nemzetközi hírközlési rendszerek bevonásától falusi majálisokig sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld napját a világ minden országában, a környezetbarát, fenntartható társadalom közös vágyával. Több mint 140 ország 200 millió környezetért aggódó polgára, civil szervezetek válaszoltak felhívásukra, és városok, falvak, iskolák, környezetvédő szervezetek mind-mind saját szervezésű programmal, a legkülönfélébb módon tették emlékezetessé és világméretűvé ezt a napot.

earth-158678_1280-1024x512

Napfogyatkozás

Napfogyatkozás – 2015. március 20.

 

Látványos jelenségnek lehetsz szemtanúja péntek délelőtt, ha felnézel az égre: olyasmi történik majd, amire már évek óta nem volt példa.napf

Március 20-án ugyanis részleges napfogyatkozás lesz, ilyet hazánkból utoljára 2011. január 4-én lehetett megfigyelni.

A Nap 60%-a eltűnik

Napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold a Föld és a Nap közé kerül. Bár a Hold kisebb, mint a Nap, közelebb van hozzánk, ezért ha szerencsés szögben látsz rájuk, előbbi teljes egészében kitakarhatja az utóbbit – ezt nevezzük teljes napfogyatkozásnak. A jelenség a Földön csak az árnyék területéről észlelhető.

A március 20-i napfogyatkozás Magyarországról nézve csak részleges lesz, de ettől még látványos jelenségre számíthatsz: a Nap több mint fele, körülbelül 60%-a el fog tűnni. Ez valamivel kevesebb, mint a négy évvel ezelőtti eseménykor, amikor 80% vált láthatatlanná.

Most az előrejelzések szerint valami olyasmire számíthatunk, mintha egy vastag, fekvő holdkaréj lenne az égen a délelőtt közepén.

Fontos, hogy ne szabad szemmel nézz a Napba, mert ez látáskárosodáshoz vezethet! A telefonokkal készített felvétel is ugyanilyen következményekkel járhat!!! Csak speciális szemüveggel szabad megfigyelni a napfogyatkozást!!!

A magyar városokban némileg eltérő időpontokban kezdődik, tetőzik és szűnik meg a jelenség. Bár a különbség legtöbbször csak pár perces, érdemes pontosan a megadott időben kémlelni az eget, mert gyönyörű látványban lehet részed. Az alábbi táblázatból megtudhatod, az ország nagyvárosaiban mikor mire lehet számítani – válaszd a hozzád legközelebb eső helyszín adatait!

Hely Bp. Győr Debrecen Pécs Sopron Szeged Miskolc Veszprém
Kezd. 9:39:28 9:37:46 9:43:34 9:36:47 9:36:19 9:39:49 9:42:42 9:37:28
Max. 10:48:30 10:46:49 10:52:22 10:45:36 10:45:19 10:48:38 10:51:47 10:46:27
Vége 11:59:44 11:58:15 12:03:03 11:56:52 11:56:54 11:59:33 12:02:41 11:57:50